Sampath Nandi B'day Celebrations on the sets of GautamNanda